Rada Gminy

Jarosław Przemysław RomanowskiStanowisko: Przewodniczący Rady Gminy Telatyn
Edward SuskiStanowisko: Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Telatyn
Telefon: (084)6613124
Maria Międlarz Stanowisko: Radna Gminy Telatyn
Mateusz Grabczuk Stanowisko: Radny Gminy Telatyn
Patryk Umer Stanowisko: Radny Gminy Telatyn
Rafał Jaszczuk Stanowisko: Radny Gminy Telatyn
Grzegorz Stanibuła Stanowisko: Radny Gminy Telatyn
Dariusz Dziedzic Stanowisko: Radny Gminy Telatyn
Andrzej Rybak Stanowisko: Radny Gminy Telatyn
Grzegorz Adam Korga Stanowisko: Radny Gminy Telatyn
Zofia Groma Stanowisko: Radna Gminy Telatyn
Małgorzata Głuszek Stanowisko: Radna Gminy Telatyn
Janusz Zbigniew Szczerba Stanowisko: Radny Gminy Telatyn
Marian Mieczysław Kuma Stanowisko: Radny Gminy Telatyn
Bartłomiej Bednarczyk Stanowisko: Radny Gminy Telatyn