OSP

Zapobieganie pożarom, udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych, zagrożeniach ekologicznych oraz innych klęsk i zdarzeń to podstawowe zadania OSP.
Strażacy biorą również czynny udział w rozwijaniu działalności kulturalno oświatowej, angażując się w prace samorządu wiejskiego i gminnego.

Na terenie gminy Telatyn działalność prowadzi 11 jednostek OSP, w tym 2 typu „S”i 7 typu „M” oraz 2 Młodzieżowe drużyny Pożarnicze w Poturzynie i Telatynie oraz Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza w Poturzynie.
Na wyposażeniu posiadamy 3 samochody pożarnicze; średni samochód ratowniczo gaśniczy MAN TGM 13290 i Star 266 GBAM oraz samochód specjalny pożarniczy Ford Transit.
Jednostki typu „M” wyposażone są w motopompy oraz sprzęt towarzyszący.
Najstarszą jednostką na terenie gminy jest OSP Posadów, która powstała w 1926 roku i w roku 2016 obchodziła jubileusz 90 – lecia powstania.
Jednostka OSP Telatyn od 1997 roku, jednostka OSP Nowosiółki od 2018 roku włączone są do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego.
Prezesem Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Telatynie jest Pani Elżbieta Stąsiek Witkowska.


Funkcję Komendanta Gminnego pełni druh Zbigniew Wrona.