KGW w Gminie Telatyn

Obecnie do poszczgólnych Kół Gospodyń Wiejskich należy ok. 100 pań skupionych w 10 kołach, aktywnie działających i współpracujących z Gminą Telatyn. Spotkanie Przewodniczącą Zarządu KGW Gminy Telatyn jest pani Alicja Osuch.

Wykaz KGW i imiona i nazwiska Przewodniczących poszczególnych KGW:
 KGW Kryszyn – Małgorzata Mielniczuk
 KGW Wasylów – Alicja Beń
 KGW Telatyn II – Agnieszka Fronc
 KGW Poturzyn – Urszula Kwiecień
 KGW Radków – Alina Matwiejszyn
 KGW Żulice – Maria Międlarz
 KGW Łykoszyn – Teresa Romańczuk
 KGW Telatyn – Alicja Osuch
 KGW Nowosiółki – Iwona Żołnierzów
 KGW Dutrów – Alicja Pryciuk

Panie aktywnie uczestniczą w świętach i wydarzeniach lokalnych , prowadzą warsztaty kulinarne i rękodzielnicze, organizują imprezy lokalne w swoich miejscowościach, uczestniczą w różnych spotkaniach oraz wspierają swą pomocą kulinarną imprezy organizowane na terenie Gminy.