Jednostki organizacyjne

Gimnazjum w Telatynie

Kod pocztowy

22-652 Telatyn

Miejscowość

Telatyn

Nr telefonu

(084) 6613116
(084) 6613147

Nr faxu

(084)6613 116
strona www www.gimnazjum.telatyn.pl

Kod pocztowy

22-652 Telatyn

Miejscowość

Telatyn

Nr telefonu

(084) 6613718
email bpgtelatyn@op.pl

Kod pocztowy

22-652 Telatyn

Miejscowość

Telatyn

Nr telefonu

(084) 6613110

Nr faxu

(084)6613110

Kod pocztowy

22-652 Telatyn

Miejscowość

Poturzyn

Nr telefonu

(084)6614125

Kod pocztowy

22-652 Telatyn

Miejscowość

Telatyn

Nr telefonu

(084) 6613108
strona www sp.telatyn.pl