E-DOWÓD

Od 4 marca 2019 roku ruszy wydawanie nowych dowodów osobistych, tzw.   e-dowodów. Nie oznacza to jednak, że wszyscy będziemy musieli wymieniać dokumenty. Obecne dowody zachowają ważność do upływu swoich terminów.  E-dowód, poprawi komunikację obywateli z administracją oraz podmiotami komercyjnymi ( pozwoli na korzystanie z usług online ). Dzięki takiemu dowodowi, każdy dokument elektroniczny, który będziemy wysyłać do urzędu, np. zgłoszenie zameldowania będzie można podpisywać używając do tego celu podpisu osobistego. Jego użycie będzie traktowane przez urząd tak samo, jak użycie podpisu własnoręcznego.  Zamieszczenie podpisu osobistego w dowodzie będzie następowało za zgodą posiadacza dokumentu